WGS 84 - Latitud: 67,4592331 - Longitud: 21,9123478

Camp Nurmajärvi & Camp Vinkkakoski
by Urskogens

Jakt

Hit kan du komma för att jaga skogsfågel som tjäder, orre, dalripa och järpe eller småviltsjakt på räv, skogshare och skogsmård.
Du får möjligheten att jaga i en varierad skogsmark med gran, tall, lövskog, myrar och våtmarker som tillsammans
skapar en mosaik med goda förutsättningar för småviltet.

Vill du jaga på egen hand eller med guide? Du väljer själv!

Jaktområde 1

4000 Hektar

Jaktmarkerna är varierade med gran, tall och lövskog med inslag av myrar och våtmarker. Vi erbjuder jakt på dalripa, järpe, orre och tjäder samt hare, räv och skogsmård.

Kontakta oss för pris.

Jaktområde 2

500 Hektar

Jaktmarkerna är varierade med gran, tall och lövskog med inslag av myrar och våtmarker. Vi erbjuder jakt på dalripa, järpe, orre och tjäder samt hare, räv och skogsmård.

Enbart jakt med guide. Kontakta oss för pris.