WGS 84 - Latitud: 67,4592331 - Longitud: 21,9123478

Camp Nurmajärvi by Urskogens

Jakt

Hit kan du komma för att jaga skogsfågel som tjäder, orre, dalripa och järpe eller småviltsjakt på räv, skogshare och skogsmård.
Du får möjligheten att jaga i en varierad skogsmark med gran, tall, lövskog, myrar och våtmarker som tillsammans
skapar en mosaik med goda föruts√§ttningar för småviltet.

Vill du jaga på egen hand eller med guide? Du väljer själv!
För jakt med guide kontakta oss f√∂r pris.

Jaktområde 1

4000 Hektar

Jaktområdet är låst älgjaktens 2 första veckor v. 36-37 2019

Jaktmarkerna är varierade med gran, tall och lövskog med inslag av myrar och våtmarker. Vi erbjuder jakt på dalripa, järpe, orre och tjäder samt hare, räv och skogsmård.

Jaktkort:
1 dygn 250kr
3 dygn 600kr
1 vecka 1100kr

Jaktområde 2

500 Hektar

Jaktmarkerna är varierade med gran, tall och lövskog med inslag av myrar och våtmarker. Vi erbjuder jakt på dalripa, järpe, orre och tjäder samt hare, räv och skogsmård.

Enbart jakt med guide.

Kontakta oss för pris.

Vid större sällskap eller jaktarrangemang kontakta oss.